Älyviikko 2021: Lahjakkuus Suomen koulumaailmassa – tutkimuksellinen näkökulma

Suomen Mensa ry järjesti syksyllä 2021 virtuaalisen älyviikon, jonka kolme tapahtumaa käsittelivät älykkyyttä eri näkökulmista. Älystä-blogissa julkaistaan nyt älyviikon esitelmät videotallenteina.

Lahjakkuuden tukeminen Suomessa – tutkimuksellinen näkökulma

Tässä esityksessä tarkastellaan suomalaista koulujärjestelmää, erityisesti perusopetusta, lahjakkuuden tukemisen näkökulmasta. Esityksessä keskitytään siihen, mitkä ovat inklusiivisen ja opetuksen eriyttämistä painottavan koulujärjestelmän mahdollisuudet lahjakkuuden tukemisessa ja mitä haasteita tähän liittyy. Koska suomalaisessa koulujärjestelmässä opettajilla on suuri rooli opetuksen eriyttämisessä lahjakkaille sopivaksi, esitellään erityisesti tutkimuksia, joissa suomalaisten opettajien käsityksiä, asenteita ja lahjakkuuden tukemisen menetelmiä on tutkittu. Esitys korostaa opettajankoulutuksen tärkeyttä sekä kouluttaa opettajia, jotka pystyvät reflektoimaan pedagogisen toimintansa ja ajattelunsa taustalla vaikuttavia arvoja, käsityksiä ja asenteita, että tarjota inklusiivisessa koulujärjestelmässä tarvittavia tietoja ja harjoittelukokemuksia. Lahjakkuuden tukemisen toteutuminen liitetään myös osaksi laajempaa yhteiskunnallista kenttää, jossa kunnat ja koulut voivat tehdä paljon lahjakkuuden tukemisen edistämiseksi.

Sonja Laine, KT, lehtori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Kaikki älyviikon tapahtumatallenteet ovat katsottavissa Suomen Mensa ry:n Youtube-kanavalta!